آوریل 5, 2019
کاغذ حرارتی درجه 1

کاغذ حرارتی درجه 1

کاغذ حرارتی درجه 1 کاغذ حرارتی درجه 1 کاما که در اثر حرارت صندوق فروشگاهی یا فیش پرینتر روی کاغذ چاپ می کند و در فروشگاه […]
آوریل 5, 2019
کاغذ حرارتی برند کاما KAMA

کاغذ حرارتی برند KAMA

کاغذ حرارتی برند کاما KAMA کاغذ حرارتی برند کاما KAMA کاغذ حرارتی برند KAMA مزایای متعددی در قیاس با سایر کاغذهای مورد استفاده دارند که در […]
آوریل 5, 2019
کاغذ حرارتی

کاغذ حرارتی

کاغذ حرارتی کاغذ حرارتی نوع خاصی از كاغذ است كه به دلیل برخورداری از یك پوشش ویژه، امكان چاپ بدون جوهر را برای پرینتر کاغذ حرارتی […]